doc. Ing. Miriam Šebová, PhD.

Sebova Miriam

doc. Ing. Miriam Šebová, PhD.
docentka

tel. č.:055/602 32 97
e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
kancelária:409 / 4.poschodie

 

 

Oblasti záujmu

Vo svojej vedecko-výskumnej práci sa zaoberá miestnym a regionálnym rozvojom, ekonómiou kultúry a kreatívnymi odvetviami, meraním a hodnotením miestnych ekonomických vplyvov veľkých podujatí a univerzít.

 

Vyučované predmety

 

V súčasnosti vyučuje predmety: Teória verejnej správy, Verejná ekonomika, Manažment verejnej správy, Trvalo udržateľný rozvoj, Základy argumentácie a akademickej debaty, Úvod do metodológie ekonomického výskumu, Kultúrna politika a kreatívne odvetvia.

Publikačná činnosť

Podoby regionálneho a miestneho rozvoja / Oto Hudec ... [et al.] - 1. vyd - Košice : EkF TU - 2009. - 344 s. - ISBN 978-80-553-0117-4.

Verejná správa / Elena Žárska ... [et al.] - 1. vyd - Bratislava : Ekonóm - 2016. - 354 s.. - ISBN 978-80-225-4228-9.

The ICT Sector Evolution in an Industrial Region of Slovakia / Oto Hudec, Miriam Šebová - 2012.In: Ekonomický časopis. Roč. 60, č. 1 (2012), s. 65-82. - ISSN 0013-3035

Meranie ekonomického a finančného vplyvu majstrovstiev sveta v hokeji 2011 na mesto Košice / Miriam Šebová, Peter Džupka - 2013.In: E+M Ekonomie a Management. Vol. 16, no. 2 (2013), p. 41-53. - ISSN 1212-3609

Promoting and Financing Cultural Tourism in Europe through European Capitals of Culture: A Case Study of Košice, European Capital of Culture 2013 / Miriam Šebová ... [et al.] - 2014.In: Amfiteatru Economic. Vol. 16, no. 36 (2014), p. 655-670. - ISSN 1582-9146

Impact of Municipality Size on Economic Performance. Evidence from Slovakia / Miriam Šebová, Daniela Petríková - 2015.In: Journal of Applied Economic Sciences. Vol. 10, no. 6 (36) (2015), p. 885-896. - ISSN 2393-5162

Local Economic Impact Of The White Night Festival In Košice / Peter Džupka, Miriam Šebová - 2016.In: Ekonomie a management. Vol. 19, no. 2 (2016), p. 132-141. - ISSN 1212-3609

Projektová činnosť

Vedúca výskumného projektu:
• VEGA: Ekonomická efektívnosť pri zabezpečovaní verejných služieb v obciach s rôznym počtom obyvateľov v SR (2011-2012)

Členka riešiteľských kolektívov výskumných projektov:

• APVV: Univerzity a ekonomický rozvoj regiónov (2015-2018)
• APVV: Kreatívna ekonomika - národohospodárske a regionálne podmienky a stimuly (2011-2014)
• APVV: Regionálne dimenzie poznatkovej ekonomiky (2008-2010)
• APVV: Analýza podnikateľského prostredia a bariér absorpčnej schopnosti regiónov (členka riešiteľského tímu EUBA) (2003-2005)
• 6. rámcový program EK: Koordinácia politík v oblasti vedy, výskumu a inovácií s politikou ostatných prístupových krajín – COGNAC (2006 – 2009)
• Nórsky finančný mechanizmus: Využívanie strategickej inteligencie pre zlepšenie inovačnej politiky – STRIPE. Zapojenie do projektu: 2009 – 2011.
• KEGA: Inovácia obsahu vzdelávania vo verejnej správe a nadväzná tvorba modernej vysokoškolskej učebnice (2011-2013)
• VEGA: Redefinovanie regionálneho rozvoja – posun k odolnejším regiónom (2014-2017)
• VEGA: Možnosti využitia inštitútu verejno-súkromného partnerstva pri realizácii regionálnej politiky územnej samosprávy (2007 – 2009)
• VEGA: Decentralizácia verejnej správy v podmienkach fragmentovanej sídelnej štruktúry SR (2004 – 2006)
• Projekt Evaluácia Európskeho hlavného mesta kultúry na mesto Košice (2012-2014)

Ostatné aktivity

Na katedre od roku 2013 organizuje súťaž pre stredoškolákov s názvom Eurofondue.

O katedre

Katedra regionálnych vied a manažmentu (KRVaM) je jednou z 5 katedier Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, ktorá sa dlhodobo umiestňuje na 1. mieste v hodnotení Akademickej ratingovej agentúry.

Štúdium

Katedra zabezpečuje výučbu predmetov akreditovaného študijného programu Verejná správa a regionálny rozvoj v oblasti regionálnych vied, verejnej správy, manažmentu, podnikania, marketingu, inovácií a projektového manažmentu.

 

usersEurofondue!

Katedra každoročne organizuje obľúbenú súťaž pre stredoškolákov s názvom Eurofondue! Súťaž je určená pre maturantov, ktorí majú záujem o svoj región a oblasť projektového manažmentu. 

 

Aktivity katedry

Členovia katedry okrem pedagogickej a výskumnej činnosti rozvíjajú aj aktivity zamerané na podporu študentov, ako aj podporu vzájomnej komunikácie medzi akademickou obcou, odborníkmi z praxe a širokou verejnosťou.

 

logo web

"Ask not what your country can do for you but what you can do for your country."

John Fitzgerald Kennedy

 

 

 

ekf logo   Logo TU