Otvárame 7. ročník Eurofondue

Zamysli sa ako zlepšiť SVOJE okolie, zapoj sa do Eurofondue 2020 a navštív Európsky parlament!

Súťaž Eurofondue je určená pre študentov 3.,4.,5. ročníka stredných škôl, ktorí majú chuť urobiť niečo navyše pre svoje okolie.

Keď vymyslíte projekt, my vám na workshope ukážeme, akoby ste ho mohli pretaviť do realizácie, pretože aj v 7. ročníku súťaže pozveme 10 tímov s najlepšími projektmi na workshop vedený profesionálmi.  

Súťaž prebieha pod záštitou dekana Ekonomickej fakulty TUKE Michala Šoltésa a europoslanca Martina Hojsíka, ktorý venoval hlavnú cenu súťaže – výlet do Európskeho parlamentu.

Vecnými cenami však budú ocenení všetci finalisti.

Projekty musia mať verejnoprospešný rozmer a to v dvoch kategóriách:

- Sociálne podnikanie

Sociálny podnik na rozdiel od bežného podniku, používa svoj zisk na riešenie konkrétnych spoločenských problémov. Plní jasnú sociálnu misiu napríklad vytváranie pracovných miest, sociálne začlenenie, rozvoj kultúry, zdravotnej starostlivosti, ochrany životného prostredia...

- Projekt na podporu miestneho rozvoja

Je to projekt, ktorý zlepší život v meste alebo dedine v konkrétnej oblasti napr. životné prostredie, kultúra, cestovný ruch, vzdelávanie, inklúzia. Cieľovou skupinou projektu sú obyvatelia mesta alebo dediny.

 

Harmonogram súťaže:

Prihlášky posielajte do 20.12.2019 na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Súťažné projekty je potrebné poslať do 31.1.2020.

Workshop pre najlepšie tímy sa uskutoční vo februári 2019.

Finále súťaže Eurofondue 2020 sa uskutoční v marci 2020.

Tento rok súťaž spoluorganizujú študentky Ekonomickej fakulty TUKE:)

 

 

Plagat 2020

 

 

 

 

 

 

6. ročník Eurofondue má svojich víťazov

 

Prezentácie tímov na finále posudzovala odborná porota na čele s dekanom EkF doc. Michalom Šoltésom. Ďalšími členmi poroty boli Michal Hladký (Creative Industry Košice), Barbora Kollárová, (Karpatská nadácia), Jarmila Hviščová (Agentúra na podporu regionálneho rozvoja) a Peter Džupka, (vedúci Katedry regionálnych vied a manažmentu EkF TUKE).

Zaujímavé nápady, kreatívne prezentácie a inšpiratívna diskusia vytvorili skvelú atmosféru finále. Stredoškoláci ukázali talent zaujať a presvedčiť o svojom projekte.

Porota najviac ocenila tím zo SOŠ Ostrovského, ktorý si ju získal silným príbehom a zanietením pre športovanie hendikepovaných hokejistov. Viktor Juraško, Kristián Adamko, Matej Tauber a Pavol Džubák, tak pocestujú do Európskeho parlamentu do Štrasburgu za pripravenie projektu „Parahokej- Hýbať sa môže každý“. Cieľom projektu je založiť parahokejový klub v Košiciach a umožniť inklúziu mládeže so zdravotným postihnutím. Zájazd ako hlavnú cenu súťaže venoval europoslanec Vladimír Maňka a vecné ceny darovala Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku.

Druhé miesto získal projekt „API Domček“ zo SOŠ ekonomickej zo Spišskej Novej Vsi. Marcela Kaľavská, Ivica Frankovičová a Monika Hurajtová pretavili praktické skúsenosti so včelárstvom do nápadu postaviť API domček v areáli školy, ktorý bude využívaný na liečebnú terapiu včelami.

Tretie miesto z Detvy patrí Sofii Šalingovej, Danielovi Nemcovi, Mariánovi Stehlíkovi a Simone Ondrovej za projekt „Budúcnosť minulosti Detvianskeho regiónu“. Projekt zameraný na uchovanie folklórnych tradícií a rozvoj cestovného ruchu v Podpoľaní študenti prezentovali v krásnych detvianskych krojoch.

V diskusii s porotou stredoškolákov zaujímali ich skúsenosti s projektmi, úspechy aj zlyhania, z ktorých sa mladí ľudia môžu poučiť. Tešíme sa, že ich súťaž inšpirovala aktívne reagovať na problémy svojho okolia a držíme im palce, aby sa im projekty podarilty zrealizovať.

Organizátori

Dávid, Pavol, Matej a Miriam

 Víťazi a porota

Víťazi a porota

 

Všetci účastníci finále Eurofondue 2019

 

 

 

 

 

 Formular_prihlaska

https://youtu.be/0O296pMAifU?t=35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predchádzajúce ročníky súťaže 2013/2014 - 2017/2018

 

Ročník 2017/2018

Víťazi 5. ročníka súťaže Eurofondue

 

Milé finalistky a finalisti,

ešte raz Vám ďakujeme za Vaše projekty a prezentácie, ktorými ste vytvorili na tohtoročnom finále skvelú atmosféru. Ďakujeme aj všetkým účastníkom za podporu v publiku.

Víťazmi boli všetci finalisti, ktorí prišli. Rozhodovanie poroty bolo vo finálovom kole tento rok veľmi ťažké, súťaž vyrovnaná. Každý projekt mal silné stránky a bol jedinečný. Nás len mrzí nás, že sme nemohli oceniť všetkých.

Víťazmi 5. ročníka sa stali:

 1. miesto: Projekt č. 2018/006 Tradičná cesta Podpoľaním, Spojená škola, Detva

2. miesto: TENTfest, SOŠ ekonomická, Spišská Nová Ves

3. miesto: Symbióza generácií, Gymnázium – Gimnázium Kráľovský Chlmec

Srdečne blahoželáme víťazom!

Veríme, že finále prinieslo cennú skúsenosť vám všetkým.

Naším cieľom bolo motivovať vás, aby ste sa viac zaujímali o problémy vášho okolia a tiež, aby ste sa zamysleli nad možnosťami ako ich riešiť napr. formou projektov. Dúfame, že spoločné stretnutie vás vzájomne inšpirovalo.

Vaše nápady majú potenciál stať sa reálnymi projektmi, držíme vám pri tom palce. 

Súťaž skončila, ale život ide ďalej. Ak sa podarí naplniť niektorý z cieľov vašich krásnych projektov môžte získať nielen pocit úspechu zo zmysluplnej práce pre komunitu, ale ešte stále aj cestu do Európskeho parlamentu, tak ako vám na záver prisľúbil pán europoslanec Vladimír Maňka.

Preto nám nezabudnite napísať ako sa darí vaším projektovým zámerom.

 

Organizačný tím Eurofondue

Ročník 2016/2017

Výsledky finálového kola

Milí študenti,

máme za sebou tohtoročné finále. Ďakujeme finalistom za úžasné prezentácie a všetkým účastníkom za podporu v publiku. Ďakujeme za účasť porotcom, ktorých podnetné pripomienky a otázky nastavili súťažiacim zrkadlo praxe.

Veríme, že všetkým, ktorí prišli, prinieslo finále cennú skúsenosť. Naším cieľom bolo motivovať vás, aby ste sa viac zaujímali o problémy vášho okolia a tiež, aby ste sa zamysleli nad možnosťami ako ich riešiť. Dúfame, že spoločné stretnutie vás vzájomne inšpirovalo a že vaše nápady sa stanú základ reálnych a v budúcnosti realizovaných projektov. 

Srdečne blahoželáme najlepším tímom 4. ročníka Eurofondue!

Na 3. mieste sa umiestnil tím s projektom č. 2017005 Cvičisko pre psov z Gymnázia sv. Cyrila a Metoda, Snina.

Porota vybrala až dva tímy na 2. miesto a to tímy, ktoré pripravili projekty č. 2017012 Odsáčkuj ma prosím z Gymnázia Trebišovská 12, Košice a projekt č. 2017021 Strom splnených prianí z Gymnázia Poštová, Košice.

1. miesto vyhral tím  z Gymnázia Sv. Tomáša Akvinského, Košice s projektom BIKE Station. Špeciálnu cenu získal tím z Gymnázia Trebišovská 12 s projektom Polarizácie. Oba tímy získavajú cenu venovanú europoslancom Vladimírom Maňkom a to zájazd do Európskeho parlamentu. Tento rok najlepší študenti pocestujú do Štrasburgu. 

Účastníkom súťaže, ktorí sa nezúčastnili na finále, pošleme certifikáty a drobný darček za účasť poštou, pokiaľ nám pošlú svoju adresu. Boli by sme radi, ak by ste s vašimi nápadmi pracovali ďalej. Preto, ak zachytíme výzvu na projekty v oblasti miestneho rozvoja vhodnú pre niektorý z vašich projektov, uverejníme ju na našom FB.

Ďakujeme za spoluprácu a držíme vám palce.

 

Organizačný tím Eurofondue

Galéria fotiek z finále Eurofondue 2017 na našom FB

Reportáž o finále Eurofondue 2017 na KOŠICE:DNES

Projekty z minulých ročníkov: 

Dažďová záhrada

Náučný chodník Bielsky park

Prihlasovací formulár

Štatút súťaže

Eurofondue

Ročník 2015/2016

Finále súťaže Eurofondue

3. marca sa uskutočnilo finále už 3. ročníka súťaže Eurofondue pre študentov stredných škôl, ktorú organizuje Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach v spolupráci s Informačnou kanceláriou Európskeho parlamentu na Slovensku.

Do tohto ročníka súťaže Eurofondue sa prihlásilo 32 študentov, z nich odborná komisia vybrala 5 najlepších tímov, ktoré súťažili vo finálovom kole o cestu do Štrasburgu. Hodnotiacu komisiu finálového kola tvorili: Vladimír Maňka (poslanec EP), Róbert Hajšel (riaditeľ Informačnej kancelárie EP na Slovensku), Jaroslav Tešliar (riaditeľ Agentúry pre podporu regionálneho rozvoja), Michal Šoltés (dekan Ekonomickej fakulty TUKE), Oto Hudec (garant študijného odboru Ekonomika a manažment verejnej správy na Ekonomickej fakulte TUKE).

Víťazkami 3. ročníka Eurofondue sa stali:

  • Viktória Pogányová a Aneta Baníková (Gymnázium-Gimnázium Kráľovský Chlmec) s projektom Dažďová záhrada
  • Simona Sabovčíková, Dominika Novottová ( Stredná odborná škola ekonomická, Spišská Nová Ves) s projektom Areál v Raji.

eurofondue finale

Víťazky súťaže pocestujú spolu s učiteľkami do Štrasburgu na návštevu Európskeho parlamentu, ktorú sprostredkoval europoslanec Vladimír Maňka.

Víťazkám týmto gratulujeme a želáme im šťastnú cestu!

Veríme, že zaujímavé projekty, ktoré študenti aj tento rok v rámci súťaže pripravili, sa stanú zdrojom inšpirácií pre aktérov regionálneho a miestneho rozvoja. Ďalšie fotky nájdete aj na našom facebooku.

Program finálového kola

Finalisti ročníka 2015/2016:

Projekt č. 2016005 Dažďová záhrada
(Autori:  Viktória Pogányová, Aneta Baníková – Gymnázium-Gimnázium Kráľovský Chlmec)

Projekt č. 2016008 Areál v Raji
(Autori:  Simona Sabovčíková, Dominika Novottová – Stredná odborná škola ekonomická,  Spišská Nová Ves)

Projekt č.  2016010 Psí útulok
(Autori: Katarína Mudroňová, Karolína Libičová, Sofia Ochotnícka – Gymnázium Trebišovská, Košice)

Projekt č.  2016012 Mládež dobíja Kulturpark
(Autori: Alexandra Šlepkovská, Miroslava Filčíková, Lujza Lubyová – Gymnázium Trebišovská, Košice)

Projekt č.  2016014 SNV športuje
(Autor: Viktória Polláková, Stredná odborná škola ekonomická, Spišská Nová Ves)

Všetci ostatní su srdečne pozvaní na finále taktiež. Všetci účastníci súťaže získajú benefity - viac o nich v kompletnom vyhlásení výsledkov 1.kola

Program finálového kola

Ak máte záujem sa prihlásiť, napíšte čo najskôr na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript., alebo sledujte našu stránku kde postupne pribudnú všetky potrebné informácie.

Výsledky ročníka 2014/2015

Do tohto ročníka súťaže Eurofondue! sa zapojilo 17 tímov so svojimi projektmi. Z projektov zaslaných študentmi bolo odbornou komisiou vybraných 5 najlepších, ktorých autori sa zúčastnili finále na pôde Ekonomickej fakulty, TUKE. 

Odbornú komisiu tento rok tvorili: Vladimír Maňka (poslanec EP), Dionýz Hochel (Informačná kancelária EP na Slovensku), Jaroslav Tešliar (riaditeľ Agentúry pre podporu regionálneho rozvoja) a profesor Oto Hudec (prodekan EkF, garant študijného odboru Verejná správa a regionálny rozvoj). 

Finalisti súťaže: 
Projekt č. 2015002 Psí útulok
(Autori: Barbora Drabová, Katarína Štofíková – Stredná priemyselná škola, Partizánska 23, Snina)
Projekt č. 2015008 Po stopách IRMY SZTÁRAY
(Autori: Ivana Vaňková – Stredná odborná škola obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce)
Projekt č. 2015015 Henckovská chyža
(Autori: Adrián Hanzlík, Tomáš Harhovský, Gabriel Bokros – Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava)
Projekt č. 2015018 Park športu
(Autori: Ján Hreňko, Martin Tomko – Gymnázium Ľ. Štúra, Michalovce)
Projekt č. 2015021 Vertikálny les – kúsok divočiny v našom meste
(Autori: Martin Gašparovič, Štefan Kiseľ - Stredná odborná škola, Ostrovského 1, Košice)

Fotky z vyhodnotenia nájdete na našom facebooku

Hodnotenie vo finále:
1. miesto - Po stopách IRMY SZTÁRAY (Ivana Vaňková) Vertikálny les – kúsok divočiny v našom meste (Martin Gašparovič, Štefan Kiseľ)
3. miesto - Psí útulok (Barbora Drabová, Katarína Štofíková)

Výhercom srdečne gratulujeme! A už sa tešíme na fotky z Bruselu...
Zároveň sa chceme poďakovať všetkým účastníkom súťaže, ktorí okrem iného získali aj možnosť podať si bezplatne prihlášku na EkF TUKE. 

Ďalšie infomácie o súťaži

Výsledky ročníka 2013/2014

Prihlasovací formulár

 

logo web

"Ask not what your country can do for you but what you can do for your country."

John Fitzgerald Kennedy

 

 

 

ekf logo   Logo TU